AMRCR și ANCMMR susțin inițiativa stabilirii unui sistem de garanție-returnare

 

Asociația Marilor Rețele Comerciale (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii (ANCMMR) susțin inițiativa stabilirii unui sistem de garanție-returnare pe criterii ce privesc funcționalitatea și eficiența colectării deșeurilor și reintegrării lor în economie, poziție exprimată constant de-a lungul întregii perioade de consultări, sistem bazat cel putin pe următoarele principii:

– Sistemul să fie implementat și administrat de o entitate care să decidă asupra strategiei de finanțare, de organizare a colectării, respectiv de valorificare a deșeurilor de ambalaje, în conformitate cu dreptul de proprietate asupra deșeurilor de ambalaje și reprezentativitatea pe piata a participanților la sistem;
– Asigurarea participării corespunzatoare și efective a comercianților la procesul de decizie în cadrul entității care va asigura managementul sistemului, în scopul prevenirii apariției blocajelor în funcționare, dar si al solidității financiare a acestei entității care să poată fi în măsură să atragă resursele financiare necesare pentru funcționarea eficientă și sustenabilă a sistemului de garanție-depozit;
– Includerea în prevederile Hotărârii de Guvern pentru stabilirea sistemului de garanție – returnare, de soluții sau alternative în legătură cu resursele necesare pentru participarea la sistem atât din punct de vedere operațional, cât si din perspectiva autorizațiilor aferente desfășurării activităților de colectare-returnare.

Dat fiind că sistemul de garanție-returnare descris în forma actuală a propunerii de hotarâre de guvern nu este un sistem preponderent aplicat în cadrul țărilor din Uniunea Europeană, țările în care acesta a avut un relativ succes fiind cantonate în special în zona scandinavă-baltică, apreciem necesară, propunând încă de la începutul acestui proiect, realizarea, fără întârziere, a unui studiu de impact al tipurilor de sisteme de garanție – returnare aplicat la piata națională, care să includă și referințe de timp necesare achiziționarii, instalarii și funcționării echipamentelor pe tot fluxul operațional.

De asemenea, apreciem necesară și susținem în continuare găsirea unor soluții pentru o paletă cât mai largă de deșeuri, față de faptul că sistemul se referă doar la ambalajele de plastic până la 3 litri inclusiv, doze de aluminiu și sticlă, ceea ce înseamnă doar aproximativ 20% din piața totală a deșeurilor de ambalaje și nu are în vedere deșeurile istorice, iar acestea vor reprezenta în continuare o problemă de mediu nerezolvată.

Aceste aspecte împreună cu cele referitoare la alinierea legislației în ceea ce privește și reutilizabilele, reprezintă pentru noi o preocupare majoră, continuând a participa la toate dezbaterile deschise de reprezentanții autorităților de stat împreună cu principalii actori de pe piața națională a produselor ambalate, în dezideratul de a găsi un model operațional al sistemului de garanție-returnare eficient, integrat obiectivelor strategiei comunitare de trecere la economia circulară.

Adresa_ACDBR_AMRCR_ANCMMR_Ministerul_Mediului_28_decembrie_2020