ACTIVITATEA AMRCR


Partener pentru România!

Misiunea AMRCR este de a menține un parteneriat deschis și constructiv cu instituțiile statului și cu organizațiile profesionale, în acord cu nevoile consumatorilor și principiile pieței libere, pentru dezvoltarea unui climat comercial modern, echitabil și care vine în sprijinul economiei locale.

Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, prin Federația Patronală a Rețelelor din Comerț, este o structură cu reprezentativitate la nivel național pe sectorul de retail din România.

AMRCR reunește la acest moment marea majoritate a retailerilor din România, atât din zona alimentară, cât și din zona nealimentară.

Reprezentare națională și europeană

Activitatea principală a organizației noastre este cea de reprezentare a membrilor, de participare și implicare activă în structirole de dialog social la nivel național și european.

La nivel național, AMRCR este membră a Confederanției Patronale Concordia, iar la nivel european, suntem membri ai EuroCommerce.

Analiză șI monitorizare legislativă

O prioritate în activitatea AMRCR este reprezentată de monitorizarea cadrului legislativ național. Asociația oferă membrilor analize legislative și se implică în reprezentarea sectorului de retail în dezbaterile pentru elaborare de noi acte normative.

Activitate în Consiliul Director

Consiliul Director al AMRCR se reunește de cel puțin o dată pe săptămână pentru a analiza subiectele la zi și pentru a se stabili comunicările interne și externe. Membrii Consiliului se consultă și comunică permanent în mod direct atât cu echipa AMRCR, cât și cu persoanele de contact desemnate de către fiecare Membru.

Membrii Consiliului Director, alături de Membri, aprobă comunicările externe transmise de Asociație către autoritățile europene, naționale și locale, precum și către mass-media.

Grupuri de lucru

La nivelul AMRCR sunt organizate mai multe Grupuri de Lucru pe domeniile de interes pentru activitatea membrilor:

  • Grupul de Lucru Calitate
  • Grupul de Lucru Resurse Umane/HR
  • Grupul de Lucru Produse alimentare/Agricultură
  • Grupul de Lucru Fiscalitate/Taxe
  • Grupul de Lucru Mediu
  • Grupul de Lucru Securitate
  • Grupul de Lucru Autorizare
  • Grupul de Lucru Risipă Alimentară

Grupurile de Lucru se reunesc periodic pentru a analiza noile reglementări, precum și proiectele legislative aflate în dezbatere publică. În cadrul întâlnirilor se stabilesc prioritățile la nivel organizațional și se agreează comunicările externe ale Asociației pe subiectele în discuție.

Comunicare internă

O componentă foarte importantă a activității AMRCR este reprezentată de informarea membrilor cu privire la informațiile și deciziile în analiză sau în vigoare pentru fiecare domeniu de interes și cu impact pentru retail.

Întâlniri și evenimente