OPIS Legislatie igiena – autorizare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor


Regulamente

13-05-2015

 1. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare
 2. Regulamentul (CE) NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor;
 3. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;
 4. Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor
 5. Regulamentul (CE) nr.1925/2006 privind adăugarea  de vitamine şi minerale şi de alte substanţe la alimente
 6. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari
 7. Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 privind enzimele alimentare
 8. Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele
 9. Regulamentul (CE) nr. 2406/96 de stabilire a normelor comune de comercializare pentru produsele din peşte;
 10. Regulamentul nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardine
 11. Regulamentul (CE) nr.589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor
 12. Regulamentul (CE) nr.543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre
 13. Regulamentul (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”); 
 14. Regulamentul (CE) nr. 1153/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/97 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate în ceea ce privește laptele de consum
 15. Regulamentul (CE) nr.491/2009 de modificare a Regulamentului nr.1234/2007 ( capitolele referitoare la sectorul vitivinicol);
 16. Regulamentul (CE) NR. 382/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește descrierea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole
 17. Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89;
 18. Regulamentul (CEE) NR. 2568/91  privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora cu modificarile si completarile ulterioare;
 19. Regulamentul (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)
 20. Regulamentul nr. 1830/2003/CE privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic şi de modificare a Directivei 2001/18/CE;
 21. Regulamentul (CE) nr. 1829/2003  privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic;  
 22. Regulamentul (CE) nr. 641/2004  privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cererea de autorizare a alimentelor şi hranei pentru animale, provenite din organisme modificate genetic, notificarea produselor existente şi prezenţa întâmplătoare sau inevitabilă din punct de vedere tehnic a materialelor modificate genetic, care au beneficiat de o evaluare de risc favorabilă; 
 23. Regulamentul (CE) nr.834/2007 privind producția ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91; 
 24. Regulamentul ( CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
 25. Regulamentul (UE) nr.271/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sigla Uniunii Europene pentru producţia ecologică
 26. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transporturilor aerieni care se supun unui interdictii de exploatare pe teritoriul Comunitatii si de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv si de abordare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
 27. Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme commune in materie de compensare si asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CE) 295/1991.
 28. Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare;
 29. Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”)
 30. Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91.
 31. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 924/2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate.
 32. Regulamentul Consiliului (CE)  2368/2002 din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute
 33. Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.
 34. Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile si obligatiile călătorilor din transportul feroviar
 35. Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.
 36. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieței în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
 37. Regulamentul (UE) nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.
 38. Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisie
 39. Regulamentului Delegat (UE) nr. 1155/2013 al Comisiei din 21 august 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește informațiile referitoare la absența sau prezența redusă a glutenului în produsele alimentare
 40. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicarea țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină și de păsări de curte
 41. Regulamentului delegat (UE) nr. 78/2014 al Comisiei din 22 noiembrie 2013 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește anumite cereale care cauzează alergii sau intoleranțe și produsele alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli sau esteri de fitostanol
 42. Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE
 43.