Senatul a adoptat ieri un proiect de modifcare a legii privind comercializarea produselor alimentare. Camera Deputaților este for decizional.

AMRCR a luat notă cu privire la votul de ieri din Senat referitor la adoptarea legii L246/2015: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321 din 15 octombrie 2009 privind comercializarea produselor alimentare. Confrom acesteia: În legea 321/2009, dupa capitolul III se introduce un nou capitol IIIⁱ  – Obligații speciale ale comercianților care cuprinde două articole 10.1, si 10.2: Comercianții persoane juridice autorizate să desfășoare activități de comercializare pentru produse alimentare au obligația ca, pentru categoriile: carne, legume și fructe, să achiziționeze aceste produse în proporție de cel puțin 51% corespunzător fiecărei categorii, provenite din lanțul alimentar scurt, așa cum este definit în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene. Prin excepție, în lunile de iarnă, decembrie-februarie legumele și fructele din import pot reprezenta maximum 70% din oferta, pe fiecare categorie, a comercianților menționați.

AMRCR a putut observa și că acest proiect de lege a fost votat în unanimitate deși Guvernul în punctul său de vedere (anterior votului) spunea: Semnalăm faptul că prin aplicarea măsurilor preconizate se pot crea premisele unui viciu la neconstituționalitate prin raportare la principiul constituțional al economiei de piață bazată pe liberă inițiativă și concurență. Totodată, precizăm că, având în vedere faptul că România este stat membru al Uniunii Europene, este obligatoriu ca aceasta să respecte legislația  europeană privind organizarea comună a piețelor, mecanismul de lucru al pieței unice și libera circulație a mărfurilor. Unul dintre efectele obligației de a achiziționa cel puțin 51% din producția românească  este acela de a reduce importurile în România, prin stimularea consumului produselor fabricate pe teritoiru național, fapt care conduce la o discriminare între produsele fabricate în România de către producători cu capital străin și cele autohtone, acțiune ce poate intra sub incidența prevederilor TFUE (Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene).

 AMRCR declară că promovarea produselor românești rămâne o prioritate pentru marile lanțuri comerciale din România și că membrii săi au desfășurat și vor continua să desfășoare programe în acest sens.

Ne exprimăm speranța că în Camera Deputaților care este și for decizional vor fi discutate, de către experți în domeniu și aspecte pe care legea votată în Senat nu le  menționează cum ar fi de exemplu cele legate de: care autoritate va stabili valoarea exactă a cotei respective din volumul de vânzări, care vor fi soluțiile în cazul în care se va constata că producția locală nu poate asigura volumul  necesar sau calitatea cotei respective, precum și cine va proteja interesele consumatorului în situația în care produsele achizitionate conform acestei obligații se vor dovedi mai scumpe comparativ cu alte oferte de pe piață. Nu în ultimul rând, va trebui analizat, asa cum amintește și Guvernul, în ce măsură o astfel de legislație  este compatibilă cu reglementările din domeniul concurenței.

„Consumatorii trebuie să se bucure de libertatea de a face propria opțiune de cumpărare. Dacă aceștia își doresc banane în august sau roșii din producție locală în ianuarie, noi trebuie să le oferim pe raft aceste produse. Clientul este cel care întinde mâna pentru orice produs în raft. Retailerul este obligat să comande doar ceea ce dorește consumatorul, pentru că în magazinele noastre doar el este suveran.”, spune Delia Nica, Directorul Executiv AMRCR.