OUG care transpune Directiva Omnibus necesită completări în beneficiul consumatorului

Pe 28 mai intră în vigoare OUG 58 / 2022 care transpune Directiva 2019/2161 Omnibus / Dublu standard.

Conform textului, „comercianții” au obligația de a pune la dispoziția consumatorului informații despre bunuri identice cu cele comercializate în alte state membre UE în cazul în care bunurile respective au o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, justificate de factori legitimi și obiectivi.

Formularea are nevoie de clarificări, întrucât nu rezultă cu certitudine cărora dintre participanții la lanțul de comercializare le este aplicabilă aceasta obligație. De asemenea, legea nu detaliază nicio modalitate prin care eventualele deosebiri dintre produse ar trebui comunicate către consumator.  

Astfel, un comerciant care nu are control asupra produsului dar are documentele necesare și a făcut toate diligențele pentru a se informa suplimentar despre posibile diferențieri, poate totuși fi sancționat, pentru că Ordonanța nu prevede nicio situație în care acesta ar putea fi exonerat de răspundere, însă include amenzi consistente.

În plus, orice încălcare constatată de autoritatea competentă este înregistrată într-un nou înființat cazier comercial, pentru o durată de cel puțin 3 ani, indiferent dacă documentul de control emis de autorități a fost contestat.

Legea nu prevede nici ce se va întâmpla cu prejudiciul de imagine suferit de comerciant în cazul în care contestația depusă de acesta va fi soluționată favorabil de instanță, iar înscrierea în cazierul comercial nu a fost justificată.

În cazul în care concentrarea exclusivă și excesivă ar fi doar pe o singura verigă din lanțul de comercializare, se poate ajunge la situația în care consumatorul nu ar mai putea beneficia de o protecție eficientă și completă.  

Responsabilitatea trebuie să fie individuală, ponderată și asumată în nume propriu de către fiecare operator economic implicat, în limitele gradului de control pe care îl are asupra compoziției produsului.

Nu în ultimul rând, situația de risc total în care ar fi puși comercianții ar putea genera o stare de îngrijorare legitimă în legătură cu siguranța funcționării optime a circuitului de aprovizionare, fapt care ar putea conduce la sincope sau chiar la blocaje în ceea ce privește prezența anumitor bunuri la raft.

Ordonanța se află în circuit parlamentar, unde rămânem încrezători că vor fi găsite soluții echilibrate și eficiente prin care protecția consumatorului să beneficieze de responsabilitatea tuturor participanților la lanțul de comercializare.