Comerțul alimentar riscă să fie copleșit de un val nesfârșit de reglementări excesive și nejustificate

Un val nesfârșit de reglementari excesive și nejustificate, care se adaugă la creșterile inflaționiste din zona energiei și provocărilor geostrategice, este aproape să copleșească desfășurarea comerțului alimentar deși acesta a funcționat cu succes în perioada dificilă a pandemiei

Reiterăm cu fermitate că Marile Rețele Comerciale din România vor asigura stocurile de alimente și aprovizionarea ritmică a magazinelor și vor continua să ofere  consumatorilor din Romania produse de calitate la prețuri competitive și stabilitate angajaților.

AMRCR – deschisă colaborării cu autoritățile centrale și locale, în spiritul eficienței și loialității față de statul român.

Invocându-se transpunerea în legislația națională a unei Directive europene (633 UTP),  sunt aproape de a fi transformate în lege, în cadrul circuitului parlamentar, prevederi care denaturează scopul Directivei fiind susceptibile de a afecta concurența, încălcând legi naționale importante și chiar prevederi constituționale.

Textul Directivei este modificat substanțial și pare dedicat numai pentru o mică parte din ceea ce înseamnă întregul ansamblu economic format din fermieri/procesatori/producători/ retaileri/consumatori.

Un act normativ nu ar trebui să permită crearea unor mecanisme discreționare, care să modifice major modalitatea de lucru dintre furnizori și retaileri și care să ducă la consecințe necontrolabile pentru consumatorul final, putând afecta diversitatea, calitatea produselor sau chiar accesul pe piață al unor anumite categorii de producători.

Se invocă excesiv dezideratul promovării producătorului local, însă în fapt, niciuna dintre prevederile transpunerii nu susține în mod concret acest lucru. Produsele agroalimentare românești sunt deja, prezente pe scară largă, susținute și promovate în toate lanțurile de retail, în multe dintre ele ajungând la 95-100% din game, în sezon.

Textul Directivei – asa cum a fost el conceput de legiuitorul european,  incriminează deja practici comerciale care au fost declarate neloiale, interzicându-le în mod expres și pentru a căror nerespectare sunt prevăzute sancțiuni extrem de ridicate.

Directiva 633 UTP a fost adoptată de Uniunea Europeană în 2019, chiar în perioada când România deținea președinția Consiliului Uniunii Europene. Deși a coordonat respectivele lucrări la nivel comunitar, când a venit timpul transpunerii, în România s-a ajuns la concluzia că este absolut normal ca la mai puțin de doi ani distanță să fie adoptată o variantă fundamental diferită față de cea agreată împreună cu celelalte 26 de state, fără nicio justificare, fie ea și minimală, a acestei schimbări radicale de poziție.

În acest sens se ajunge ca proiectul de lege să modifice acte fundamentale din legislația națională, printre care Codul Fiscal, Codul Civil, Codul de procedură civilă prin instituirea unor proceduri ad-hoc de judecată și, nu în ultimul rând, articole din Constituție precum cele care garantează libertatea economică, economia de piață și exercițiul unor drepturi și libertăți.

Aceste noi prevederi legislative nu vor aduce altceva decât o maximă bulversare în piață, o presiune asupra funcționării optime a lanțurilor de aprovizionare, câștigători de conjunctură și crearea de obstacole suplimentare și majore în dezvoltarea de strategii comerciale în detrimentul atât al producătorilor cât și al comercianților, fără beneficii pentru consumatori.

Actul comercial nu îl va mai avea în centrul său pe consumator deoarece există riscul de a i se limita posibilitatea de a alege între un număr cât mai mare de sortimente și varietăți de produse de calitate iar accesul la mărci alimentare, în care s-au investit foarte multe resurse, inovație și logistică, va fi restricționat și va începe treptat să fie tot mai dificil și mai costisitor.

Susținem transpunerea Directivei 633 în legislația națională în litera și spiritul în care a fost adoptată, fără denaturări și adăugiri nenecesare pentru evitarea oricăror abordări hazardate care pot arunca sistemul comercial alimentar din țara noastră, într-o zonă de maximă incertitudine cu efecte colaterale greu de anticipat, mai ales într-o perioadă atât de incertă și plină de provocari.

Lansăm un apel către Parlament, Guvern și Președinție pentru a înțelege că în actualul context economic, social și geostrategic, sectorul de comerț cu produse alimentare, care a funcționat cu succes în perioada extrem de dificilă a pandemiei, se confruntă cu provocări suplimentare fără precedent și riscă sa fie puternic afectat de tăvălugul legislativ în desfășurare.