Marți, 8.09.2015, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România va fi prezentă la Parlamentul României, Camera Deputaților în vederea analizei privind situația din sectorul laptelui

Ordinea de zi:

  1. Analiză privind art. 37 alin (1) lit. e) și punctul 26 la Anexă din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, referitor la parcurile recreative, tematice și educaționale
  2. Analiză privind situația din sectorul laptelui
  3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabgile de energie